Henkilöstöraportoinnin haasteet ja ratkaisut

Tarve tehokkaaseen ja selkeään henkilöstöraportointiin on noussut pintaan. Henkilöstöjohtaminen haluaa olla lähempänä liiketoimintaa ja tukea liiketoiminnan eteenpäin viemistä uusilla keinoilla. Tutkimusten mukaan henkilöstöosastot käyttävät jopa 80% työajastaan hallinnollisten rutiinien hoitamiseen. Henkilöstötiedon etsiminen, kerääminen, kokoaminen ja yhteenvetojen tekeminen on usein aikaa vievää. Menestyksekäs henkilöstöjohtaminen, kuten myös talouden tai tuotannon johtaminen,  tarvitsee tueksi mittareita ja analysointia. Henkilöstöstä[…]