Haetko uutta vauhtia urallesi? Powen kouluttaa lisää BI-osaajia!

On hieno aloittaa uusi vuosi iloisilla uutisilla!

Järjestimme keväällä 2017 ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa yhteistyössä Big Data -osaajaksi työvoimakoulutuksen. Keski-Suomen Yrittäjäsanomat kirjoitti koulutuksesta artikkelin 13.11.2017. Meidän upea ja motivoitunut 12 hengen opikelijaporukka arvioivat koulutuksen onnistuneen hyvin (keskiarvo 4,0 asteikolla 1-5) ja opiskelijat ovat työllistyneet kiitettävästi koulutuksen jälkeen.

Kirjallisia palautteita:

 • “Erinomainen koulutus! Loistavat motivoituneet koulutuksen järjestäjät ja hyvällä asenteella ollut opiskelijaryhmä.”
 • “Erinomainen yleisarvosana. Laaja kirjo käytännön kirjon ammattilaisia toi opetukseen motivoivan asenteen.”
 • “Hyvä koulutus, jossa oli mielekästä käydä ja joka antoi paljon uutta osaamista.”

Yritykset tarvitsevat edelleen lisää BI-osaajia, joten uusimme koulutuksen nyt keväällä 2018. Koulutukseen voit hakea TE-palveluiden sivujen kautta (Big Data -osaajaksi nro 675992). Haku päättyy 21.1.2018, joten laita pian hakemusta tulemaan.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät Business Intelligence -osaajiksi. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. talous-/kauppatieteen, tilastotieteen, ICT-alan) tai soveltuvan työkokemuksen omaaville työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka haluavat laajentaa ja monipuolistaa korkeakoulussa hankittua osaamistaan yrityksessä esiintyvän datan tiivistämiseksi havainnolliseen muotoon ja joilla on motivaatiota kehittyä tiedolla johtamisen ja tiedon hallinnan osaajiksi esim. pk-yrityksissä saatavan ja hyödynnettävän datan löytämiseen, analysointiin, käsittelyyn, visualisointiin ja tulkintaan ym.

Lisätiedot

Osallistujilla on kiinnostusta tulevissa työtehtävissään käyttää osaamistaan yrityksen/työnantajaorganisaation liiketoiminnan edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat tiedolla johtamisen mahdollisuuksiin ja avata käsitettä. Koulutuksen jälkeen opiskelijat pystyvät löytämään yrityksessä käytössä olevasta ja sen toiminnassa esiintyvästä runsaasta datasta liiketoiminnan kannalta olennaista ja tärkeää tietoa ja visualisoimaan sitä. Tiedollistamisen ja visualisoinnin tarkoituksena on parantaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa tai tuottaa kokonaan uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on lisäksi tuottaa yrityksen johdolle toiminnan kannalta tärkeitä mittareita havainnollisessa ja helposti tulkittavassa muodossa. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään ja kehittämään tiedolla johtamisen apuvälineitä. Parantaa mahdollisuuksia jatkossa työllistyä yrityksiin, joissa nykyaikaisen tiedolla johtamisen tärkeys liiketoiminnan kannalta on ymmärretty.

Sisältö

 • Kilpailuedun saavuttaminen/vahvistaminen tiedon hyödyntämisen avulla
 • Datan hallinta, hyödyntäminen, analysointi, visualisointi ja raportointi yritysten arjessa
 • Yrityksen raportointiprosessien ymmärtäminen ja suunnittelu
 • Ennakoiva analytiikka
 • Tiedon ja raporttien jakaminen nykyaikaisesti organisaatiossa eri käyttäjäryhmille (esim. mobiilisti)
 • Mittareiden määrittely ja seuranta eri toimialoilla
 • Mittareiden seurannasta johtuvat toimenpiteet
 • Erilaiset BI-työkalut (esim. Microsoft Power BI) ja niiden hyödyntäminen yritysten raportoinnin välineenä
 • Liiketoimintaosaamisen merkitys tiedolla johtamisessa
 • Uuden liiketoiminnan mahdollisuudet tiedon louhinnan avulla
 • Yrittäjyys

Tervetuloa mukaan!

Talvisin terveisin
Sari

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *