Miten Business Intelligence tekee johtamisesta helpompaa?

Minkälainen merkitys Business Intelligencellä on johtamisessa? Olemme pohtineet tätä paljon ja poimimme omien kokemusten ja Matti Alahuhdan kirjan “Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima” pohjalta kolmea oleellista asiaa, jotka avaavat mittaamisen merkitystä johtamisessa ja menestyksessä. Sitaatit ovat otteita Alahuhdan kirjasta. Voimme suositella lukemiseksi!

1. FOKUS

“Jokaisessa yrityksessä tulee erikseen arvioida, mitkä ovat juuri sille yritykselle arvokkaimmat tarkastelukohteet.”Missä mennään_kartta

Jokainen yritys on erilainen. Jokaisella yrityksellä on oma strategia ja omat tavoitteet. Samat mittarit siis eivät voi päteä kaikkiin yrityksiin. Yksi haluaa kaapata markkinaosuutta aktiivisella myynnillä, toinen parantaa kannattavuutta karsimalla toimintoja, kolmas panostaa laatuun. Sinunkin yrityksesi tulee löytää omat mittarit, jotka vie yritystä eteenpäin. Alahuhdan mukaan yleispäteviä mittareita ovat henkilöstötyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys. Kun henkilöstö voi hyvin, he myös saavat paljon aikaan. Muuten yrityksen tulee löytää omat mittarinsa tavoitteiden mukaan. Koneen oli esimerkiksi haastajayrityksenä tärkeämpää mitata absoluuttista liikevoittoa kuin suhteellistä, sillä he halusivat parantaa markkinaosuutta.

“Hyvät mittarit ovat helposti ymmärrettäviä ja ne on helppo linkittää omaan toimintaan.”

2. MOTIVAATIO

“Jokaisella ihmisellä on pohjimmiltaan halu saada aikaan tuloksia. Jo pelkästään tämän vuoksi on välttämätöntä mitata, mitä on saatu aikaan.”

oivaltajaMittaamisen tärkeyttä johtamisessa ei pidä aliarvioida. Johtaminen on helpompaa, kun on selkeät mittarit, jotka ovat ymmärrettäviä ja seurattavia. Strategiasta johdetut tavoitteet tulee pilkkoa niin pieneksi, että jokainen saa itselleen mittariston, johon omalla panostuksellaan pystyy vaikuttamaan. Kun suunta on selvä, ihmiset voivat itsenäisemmin suunnata omaa työpanostaan oikeisiin asioihin. Tästä syntyy hyvää tekemisen meininkiä, joka näkyy kaikessa.

“Yhdessä etenemällä johtamisesta ja muusta työnteosta tulee kiehtovaa ja tuloksellista. Tällä tavoin syntyy positiivinen tekemisen tunne, ja jokainen tunnistaa sen, että etenemme.”

3. VAIKUTTAVUUS

“Yrityksen mittaussyklillä on suuri vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen.”

Yritystoiminnassa on aina kaksi aikajännettä. Toinen on se mitä tapahtuu nyt ja toinen pidemmän aikavälin vision toteutuminen. Arjen mittareissa ja arjen johtamisessa, tärkeää on pohtia niitä “nyt” mittareita. Oikea mittaussylki riippuu mittarista. Joskus riittää kuukauden tarkkuus, mutta usein sopivampi sykli on viikko tai jopa päivä. Tietyillä aloilla jopa tunnin tarkkuus (esimerkiksi ravintolan asiakasmäärä ja myynti) okorjaaja_rataksetn mielenkiintoinen tarkastelukohde. Jos myynnissä mitatattn myynnin asiakaskäyntien lukumäärää, voi olla tuloksellisempaa seurata määriä viikon tarkkuudella kuin kuukauden tarkkuudella. Jo maanantaina myyjät tietävät mitä heiltä odotetaan sen viikon aikana.

 

Me voimme helpottaa myös teidän arjen johtamista. BI-Kartan avulla kartoitamme miltä teidän BI-tiekartta näyttäisi ja millä keinoin saamme mittarit osaksi arjen johtamista. Tavoitteena tuloksellisuus.

Ota yhteyttä!

 

Kevätterveisin

Sari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *