Powen Oy kouluttaa uusia BI-osaajia!

Elämäsi mahdollisuus ottaa tiedolla johtamisen ja Business Intelligencen tarjoamat mahdollisuudet haltuun!

te-palvelut

Powen Oy toteuttaa yhteistyössä TE-palveluiden ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa koulutuskokonaisuuden, jonka avulla kehityt osaajiksi Business Intelligence -alalle. Lue lisää TE-palveluiden sivuilta: Big Data -osaajaksi tai kysy meiltä! Koulutus alkaa 6.3.2017 ja kestää heinäkuun loppuun asti.

*** TERVETULOA MUKAAN! ***

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät Business Intelligence -osaajiksi. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. talous-/kauppatieteen, tilastotieteen, ICT-alan) tai soveltuvan työkokemuksen omaaville työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka haluavat laajentaa ja monipuolistaa korkeakoulussa hankittua osaamistaan yrityksessä esiintyvän datan tiivistämiseksi havainnolliseen muotoon ja joilla on motivaatiota kehittyä tiedolla johtamisen ja tiedon hallinnan osaajiksi esim. pk-yrityksissä saatavan ja hyödynnettävän datan löytämiseen, analysointiin, käsittelyyn, visualisointiin ja tulkintaan ym.

Lisätiedotymmnrrys

Osallistujilla on kiinnostusta tulevissa työtehtävissään käyttää osaamistaan yrityksen/työnantajaorganisaation liiketoiminnan edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat tiedolla johtamisen mahdollisuuksiin ja avata käsitettä. Koulutuksen jälkeen opiskelijat pystyvät löytämään yrityksessä käytössä olevasta ja sen toiminnassa esiintyvästä runsaasta datasta liiketoiminnan kannalta olennaista ja tärkeää tietoa ja visualisoimaan sitä. Tiedollistamisen ja visualisoinnin tarkoituksena on parantaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa tai tuottaa kokonaan uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on lisäksi tuottaa yrityksen johdolle toiminnan kannalta tärkeitä mittareita havainnollisessa ja helposti tulkittavassa muodossa. Opiskelijat pystyvät hyödyntämään ja kehittämään tiedolla johtamisen apuvälineitä. Parantaa mahdollisuuksia jatkossa työllistyä yrityksiin, joissa nykyaikaisen tiedolla johtamisen tärkeys liiketoiminnan kannalta on ymmärretty.

Sisältö

 • Kilpailuedun saavuttaminen/vahvistaminen tiedon hyödyntämisen avulla
 • Datan hallinta, hyödyntäminen, analysointi, visualisointi ja raportointi yritysten arjessa
 • Yrityksen raportointiprosessien ymmärtäminen ja suunnittelu
 • Ennakoiva analytiikka
 • Tiedon ja raporttien jakaminen nykyaikaisesti organisaatiossa eri käyttäjäryhmille (esim. mobiilisti)
 • Mittareiden määrittely ja seuranta eri toimialoilla
 • Mittareiden seurannasta johtuvat toimenpiteet
 • Erilaiset BI-työkalut (esim. Microsoft Power BI) ja niiden hyödyntäminen yritysten raportoinnin välineenä
 • Liiketoimintaosaamisen merkitys tiedolla johtamisessa
 • Uuden liiketoiminan mahdollisuudet tiedon louhinnan avulla
 • Yrittäjyys

Lisätietoja koulutuksesta: Sari Suominen, Powen Oy, sari.suominen@powen.fi, puh. 040 8422809 ja Piia Raidén piia.raiden@powen.fi, puh. 045 878 9813.

Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuvat hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miten tämä edistää työllistymistäsi. Lähetä lisäksi CV:si suoraan kouluttajalle osoitteeseen piia.raiden@powen.fi, nimeäthän CV:si ”sukunimi_etunimi_CV”. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus – Koulutushakemusteni tilanne.)

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuisuuksista saat lisätietoja TE-toimistostasi ja Koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *