Rikkooko avoin data sinun busineksesi?

Yritykset keräävät omiin järjestelmiin dataa, jota on vasta pikkuhljaa alettu kunnolla rikastaa tai analysoida. Tämän lisäksi yrityksillä on käytettävissä myös toisten keräämään dataa eli avointa dataa. Avoin data on julkista tietoaineistoa, jota voi hyödyntää oman liiketoiminnan kehittämiseen tai uuden liiketoiminnan luontiin. Avoin data tulee mullistamaan liiketoiminnan ja rikkomaan totutut tavat toimia. Osa meistä tulee kärsimään avoimesta datasta, osa alkaa tekemään sen avulla enemmän rahaa.

Energia-alalla on jo avointa dataa ja sitä on tulossa lisää. Sähkömarkkinalaki uusittiin vuonna 2013 ja uusi laki velvoittaa Fingridin kehittämään tiedonvaihtoa sähkömarkkinoilla. Tästä syntyi Datahub-niminen hanke, jota Fingrid rakentaa yhdessä energia-alan toimijoiden kanssa. Datahubin myötä sähkön kuluttajien, myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välillä liikkuvat tiedot tallennetaan yhteen paikkaan, josta ne ovat kaikkien markkinaosapuolten saatavilla.

Mitä etuja datahub tuo? Datahub tulee helpottamaan sähkön myyntiyhtiöiden ja jakeluyhtiöiden toimintaa. Tavoitteena on, että tiedonvaihto sähkön vähittäismarkkinoilla selkeytyy ja tehostuu. Loppuasiakkaat tulevat saamaan parempaa palvelua, kun heidän sähkön hankintaan liittyvät tiedot löytyvät yhdestä paikasta, ei hajautettuna eri sähköyhtiöiden järjestelmistä. Datahubiin tulee rajapinta myös kolmansille osapuolille. Eri toimijat voivat hyödyntää datahubin tietoja ja kehittää aivan uusia palveluita sähkömarkkinoille.

Datahubissa keskitytäänkin datan keräämiseen ja sen analysointia ja visualisointi jätetään datan hyödyntäjille. Tämä avaa valtavasti uusia mahdollisuuksia! Mitä omien järjestelmien dataa energia-alan toimijat voivat yhdistää datahubin dataan? Mitä uusia palveluita asiakkaille voidaan tarjota? Miten datahub auttaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin – esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen ja sähköisen liikenteen yleistymiseen?

Sähkönkäyttö ja sen seuraaminen tulee siis ottamaan pian ison harppauksen. Fingrid on arvioinut, että datahub otetaan käyttöön vuonna 2019, tosin monet energia-alan toimijat ovat skeptisiä aikataulun suhteen. Ennen kuin datahubista saadaan laadukasta dataa, täytyy toimittajien saada järjestelmänsä data “Datahub”-kelpoiseksi. Tämä vaatii sekä rahallista että ajallista panostusta, sillä monet legacy-järjestelmät eivät datahubin vaatimuksiin suoraan taivu.

Me Powenilla seuraamme tarkkaan mitä datahub tuo tullessaan, ratkomme sen tuomia haasteita ja ideoimme tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Mielenkiintoista on myös se, minkä toimialan avoin data tulee seuraavaksi mullistamaan? Ja ketkä toimijat kääntävät muutokset edukseen?

Ota yhteyttä, jottet putoa datahubin vauhdista!

Sähköistä alkusyksyä!
Sari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *