Case Niiralan Kulma Oy

Älykäs raportointi nopeuttaa tavoitteidemme saavuttamista

Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma on kasvanut vauhdilla, sillä viime vuosien kuntaliitokset ovat laajentaneet toiminta-aluettamme. Kasvun myötä meille on tullut ajankohtaiseksi kehittää toimintaamme ja sisäisiä prosesseja tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme palvella paremmin Niiralan Kulman nykyisiä ja tulevia asukkaita, sekä ymmärtää, mikä on kannattavaa ja mikä ei.

Perehdyttyämme nykyaikaisiin Business Intelligence -palveluihin, päätimme ottaa tietojohtamisen kehittämisen agendalle omassa organisaatiossamme. Vakuutuimme Powenin BI-palveluiden sopivuudesta tarpeisiimme, sillä saimme kätevästi koko paketin tiedonkeruusta ja integraatioista johdon reaaliaikaisiin raportteihin samasta talosta.

BI-palvelun käyttöönotto on tapahtunut kahdessa vaiheessa Powenin ja Protaconin yhteistyönä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin tietovarasto, jonne taloushallinnon data kerätään ja varastoidaan. Tiedonsiirto ja tietovaraston luonti on tapahtunut huomaamattomasti, asioista sovittiin yhdessä palaverissa.

BI-palvelun myötä taloushallinnon tekemä manuaalinen työ vähenee

Powen vastaa siitä, että kerätty data analysoidaan ja jalostetaan meille sopivaan muotoon oikea-aikaisina raportteina. Powen auttaa meitä käyttöönotossa ja oikeiden raportointityökalujen valitsemisessa. Työpajoissa siirretään osaamista työntekijöillemme, jotta he voivat käyttää Power BI -raportointityökalua itsenäisesti. BI-palvelun toimitus on sujunut meidän näkökulmastamme vaivattomasti ja helposti.

Tulevaisuuden suunnitelmamme on integroida tietovarastoon myös toiminnanohjausjärjestelmästä kertyvä data, jolloin Power BI:n hyödyntämisen mahdollisuudet lisääntyvät entisestään. Isossa vuokrataloyhtiössä olemme erityisen kiinnostuneita seuraamaan esimerkiksi kohteiden käyttöasteita sekä toteutuneita ja budjetoituja kustannuspaikkakohtaisia kustannuksia korjauksiin liittyen. Eri järjestelmien keräämän datan yhdistäviä raportteja meillä ei ole ollut käytössämme, mutta Power BI:n myötä tiedon yhdistäminen ja analysointi onnistuvat käden käänteessä reaaliaikaisesta tiedosta.

BI-palvelun myötä taloushallinnon tekemä manuaalinen työ vähenee, kun raportit saadaan reaaliaikaisesti mobiililaitteeseenkin helposti ymmärrettävässä muodossa. Palvelu säästää aikaa, vähentää virheiden mahdollisuutta sekä tekee taloushallinnon tiedosta avoimempaa. Odotamme uteliaina ja innolla, että pääsemme hyödyntämään Power BI:n mahdollisuuksia arjen työssämme. Uskon, että mitä enemmän käytämme palvelua, sitä enemmän opimme hyödyntämään tietoa toiminnan kehittämisessä Niiralan Kulman asukkaiden hyväksi.

Niiralan Kulma

  • Edut
  • • Data jalostuu oikea-aikaisiin raportteihin
  • • Työpajat mahdollistivat sisäisen osaamisen
  • • Manuaalinen työ väheni
  • Niiralan Kulma on Kuopion kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
  • Tuttavallisemmin Niku
  • Hallinnoi yli 6 000 asuntoa Kuopion alueella
  • Joka kymmenes kuopiolainen asuu Niiralan Kulman kodissa
  • 134 vakituista työntekijää