Teknologiat

Power BI

Tietoa kerätään jatkuvasti ja kaikkialla. Me saamme dataa myynnistä, asiakkaista, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista, toimittajista, tuotteista…  Sinun keräämäsi tieto on arvokasta ja se on sinun yrityksesi tärkeä kilpailuetu. Kun sisäistä tietoa yhdistää avoimeen ja muiden keräämään dataan voidaan löytää trendejä ja syy-seurausuhteita, jotka auttavat päätöksenteontuessa.

Power BI on Microsoftin heinäkuussa 2015 julkaisema pilvipohjainen raportointityökalu. Power BI on kokoelma analytiikkatyökaluja, joiden avulla on mahdollista analysoida ja visualisoida dataa sekä jakaa löydöksiä muille. Power BI:n avulla on mahdollista seurata liiketoiminnan mittareita ja saada vastauksia nopeasti. Power BI:n vahvuuksia ovat tietojen yhdistäminen useista tietolähteistä ja monipuoliset dashboardit, jotka ovat saatavissa kaikille päätelaitteille. Power BI tarjoaa yritykselle modernin ja skaalautuvan raportointityökalun kustannustehokkaaseen hintaan (8,40 eur/kk/käyttäjä). Tutustu Power BI:hin osoitteessa PowerBI.com!

Kokeile Power BI:tä käytännössä avaamalla demo alla olevasta kuvasta!

Power BI

Power Pivot

Power Pivot
Power Pivotin avulla voidaan hakea hyvinkin suuria datamääriä lukuisista erilaisista lähteistä ja yhdistää ne yhdeksi kokonaisuudeksi Excelissä. Enää ei tarvitse yrittää yhdistää aineistoa PHAKU-funktion (VLOOKUP) avulla eikä murehtia rivimäärärajoitteista. Power Pivot käyttää työskentelyyn tietokoneen muistia, mikä tarkoittaa huomattavasti nopeampaa datan käsittelyä. Power Pivotin avulla voidaan rakentaa tietomalleja luomalla suhteita, mittareita, hierarkioita ja suorituskykyilmaisimia tehokkaiden DAX-funktioiden (Data Analysis eXpression) avulla. PowerPivot sisältää myös tehokkaan pakkaustekniikan. Kun data on haettu, yhdistetty ja muokattu Power Pivotilla, päästään luomaan raportteja ja dashboardeja Pivotin ja kaavioiden avulla.

Microsoft Power Pivot for Excel on apuohjelma, jonka avulla tietoja voidaan analysoida tehokkaasti Excelissä ja luoda kehittyneitä tietomalleja. Power Pivotin avulla voidaan yhdistää suuria tietomääriä useasta lähteestä, analysoida tietoja nopeasti ja jakaa analyysin tulokset helposti eteenpäin. Power Pivot on mukana Excelin 2013 ja 2016 Office Professional Plus ja Office 365 ProPlus -versioissa sekä Excel erillissovelluksessa. Excel 2010 -versioon Power Pivot on ladattavissa maksuttomana lisäosana Microsoftin verkkosivuilta.

Power Query

Power Query
Power Query on nimensä mukaisesti kysely. Power Query itsessään ei sisällä haettavaa dataa, vaan tiedot siitä, mistä ja miten tiedot haetaan ja yhdistetään. Tämä tekee mahdolliseksi kyselyiden kätevän jakamisen. Tällöin ei tarvitse jakaa suuria datamääriä vaan voidaan jakaa kysely, jonka avulla käyttäjien on mahdollista hakea sama data käyttöönsä. Power Queryn avulla voidaan etsiä, yhdistää ja muokata tietoja useista eri lähteistä. Kattavaan tietolähteiden valikoimaan kuuluvat muun muassa relaatiotietokannat, Excel-, teksti- ja XML-tiedostot, OData, verkkosivut, Hadoop HDFS ja Azure Marketplace. Power Queryn avulla voidaan kätevästi analysoida myös julkisten tietolähteiden tietoja.

Microsoft Power Query for Excel laajentaa Excelin business intelligence -työkalujen tarjontaa. Excel 2016 -versiossa Power Query on mukana nimellä Get & Transform. Excel 2010- ja 2013-versioihin Power Query on ladattavissa maksuttomana lisäosana Microsoftin verkkosivuilta.

Power View

Power View
Power View on erinomainen työkalu visualisointiin ja esittäimiseen. Power View’n avulla voidaan yhdistää tietoja taulukoihin, matriiseihin, karttoihin ja erilaisiin kaavioihin vuorovaikutteisessa ja visuaalisesti näyttävässä näkymässä. Power View kulkee Power Pivotin kanssa käsi kädessä, sillä Power View käyttää tietolähteenään tietomallia. Raportteja voidaan Power View’n avulla luoda myös Excel-taulukoista, jolloin Excel luo taustalle tietomallin raporttien pohjalle.

Power View on Excel 2013- ja 2016-versioiden sisältämä ominaisuus.

Power Map

Power Map
Microsoft Power Map for Excel on kolmiulotteinen (3D) visualisointityökalu, jonka avulla tietoja on mahdollista tarkastella täysin uusilla tavoilla. Power Mapin avulla visualisoidaan dataa maantieteellisestä ja aikaperusteisesta näkökulmasta. Power Mapiin voi olemassa olevien karttojen lisäksi luoda omia mukautettuja karttoja, kuten pohjapiirroksia. Power Mapin avulla voi havainnoida dataa myös kolmiulotteisena animaatiotarinana. Näin pystytään esittämään ja havaitsemaan asioita, jotka eivät kaksiulotteisissa raporteissa ole mahdollisia.

Power Map on käytettävissä Excel 2013 Office 365 ProPlus -versiossa. Excel 2013 Office Profesionnal Plus- ja Excel 2013 erillissovelluksen käyttäjät voivat ladata Power Map Preview:n Microsoftin verkkosivuilta. Excel 2016-versiossa Power Map on integroituna ja löytyy uudella nimellä 3D Maps.

Microsoft Office Excel

Excel kehitettiin yli 30 vuotta sitten ja se on vakiinnuttanut asemansa maailman käytetyimpänä toimisto-ohjelmana, jolla on huikeat 750 miljoonaa käyttäjää. Todistetusti kuitenkin vain 10% sen ominaisuuksista osataan käyttää. Me osaamme myös loput 90%.

Vakiokomentojen lisäksi Excelin toimintoja voi ohjata, täydentää ja automatisoida Visual Basic for Applications -kielen avulla. VBA soveltuu hyvin sekä pienten että hyvin laajojen ja monimutkaisten ohjelmien luomiseen. VBA:lla voidaan rakentaa ja automatisoida projektinhallintaa, hintalaskureita, työajanseurantaa, budjetointia, tiedonkeruuta tai tiedonsiirtoa. VBA:n hyödyntämisessä on selkeitä etuja, kun halutut tehtävät suoritetaan aina samalla tavalla, nopeasti ja virheettömästi. VBA-makrojen käyttö ei vaadi ohjelmointiosaamista. VBA-makrojen avulla voidaan suorittaa myös tehtäviä, jotka eivät suoraan Excelistä olisi edes mahdollisia.

Excel taipuu myös monenlaiseen ketterään datan analysointiin ja raportointiin. Microsoft on panostanut Excelin kehittämiseen huimasti ja Excel 2010, 2013 ja 2016 -versioihin on jatkuvasti lisätty helppokäyttöisiä raportointia ja analysointia tukevia toimintoja. Näistä isoimmat ovat listattu yllä (PowerPivot, Power Query, Power Map ja Power View). Näihin työkaluihin kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin. Kun sinulla on jo käytössäsi Excel, miksi et tutustuisi vielä käyttämättömään 90%:iin sen toiminnoista?