Teknologiat

Microsoft Power BI

Tietoa kerätään jatkuvasti ja kaikkialla. Me saamme dataa myynnistä, asiakkaista, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista, toimittajista, tuotteista… Sinun keräämäsi tieto on arvokasta ja se on sinun yrityksesi tärkeä kilpailuetu. Kun sisäistä tietoa yhdistää avoimeen ja muiden keräämään dataan voidaan löytää trendejä ja syy-seurausuhteita, jotka auttavat päätöksenteon tuessa.

Gartner on arvioinut, että vuoteen 2020 mennessä 80% kaikesta raportoinnista perustuu moderniin BI:hin sekä analytiikkaan ja loput 20% IT-keskeisiin raportointialustoihin. Ketterien ja modernien raportointityökalujen avulla useampi pääsee käsiksi dataan ja tuottamaan analyysejä päivittäisen päätöksenteon tueksi.

Power BI on Microsoftin pilvipohjainen, moderni ja ketterä raportointityökalu. Power BI on kokoelma analytiikkatyökaluja, joiden avulla on mahdollista analysoida ja visualisoida dataa sekä jakaa löydöksiä muille. Power BI:n avulla on mahdollista seurata liiketoiminnan mittareita ja saada vastauksia nopeasti. Power BI:n vahvuuksia ovat tietojen yhdistäminen useista tietolähteistä ja monipuoliset dashboardit, jotka ovat saatavissa kaikille päätelaitteille. Power BI tarjoaa yritykselle modernin ja skaalautuvan raportointityökalun kustannustehokkaaseen hintaan (8,40 eur/kk/käyttäjä). Tutustu Power BI:hin osoitteessa PowerBI.com!

Kokeile Power BI:tä käytännössä avaamalla demo alla olevasta kuvasta!

Power BI

Tietovarasto

Tietovarasto

Tietomäärien sekä analysointi- ja raportointitarpeiden kasvaessa tulee vastaan tilanteita, joissa erillisen tietovaraston rakentaminen on tarkoituksenmukaisinta, joskus jopa välttämätöntä laadukkaan BI-ratkaisun toteuttamiseksi. Tietovarastointi on prosessi, jossa kerätään, yhdistetään, muokataan ja varastoidaan eri lähdejärjestelmistä peräisin oleva dataa, joka on merkityksellistä raportoinnin kannalta.

Tietovaraston päivityksen automatisointi on osa tietovaraston rakentamista. Tietovarasto toteutetaan aina asiakaskohtaisena räätälöitynä toteutuksena. Tavoitteena on täyttää yrityksen omat raportointitarpeet ja vastata päätöksenteon haasteisiin.

Tietovarasto voidaan rakentaa osaksi jo olemassa olevaa asiakkaan IT-infraa, tai kuten tänä päivänä yhä enenevässä määrin pilvipalveluihin. Työkaluina me powenilaiset luotamme kustannustehokkaisiin ja skaalautuviin Microsoftin teknologioihin kuten SQL Server (SSIS, SSAS, SSRS), Power BI ja Azure.

Projektimme ovat maltillisen kokoisia ja ketteriä, joten ensimmäisiä tuloksia näkee jo yllättäväkin nopeasti!